„List na niedzielę” brata Karzełka – 12.04

Pozdrawiam Was serdecznie słowami, które Pan Jezus skierował do Marii: „Idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego” /J 20,17/.

Maria otrzymała od Zmartwychwstałego Pana Jezusa niesamowite przesłanie: „Idź i powiedź braciom moim”. Jakież to niezwykłe przesłanie otrzymała Maria, aby je przekazać uczniom i Maria to zrobiła; Powiedziała, co Pan Jezus jej polecił. Od tego momentu ta niesamowita wieść może rozgrzewać nasze serca: Ojciec Bożego Syna Jezusa Chrystusa jest naszym Ojcem, a Bóg naszego Pana Jezusa jest naszym Bogiem!

Zasłona w świątyni została zerwana i od góry do dołu, czyli od strony Pana Boga. Mamy dostęp do niebieskiego tronu naszego Boga, a Jego tron jest dla nas tronem łaski i życzliwości! Tak pięknie wyraził to autor Listu do Hebrajczyków: „Mając więc bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni [tej w niebie] drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę” /Hbr 10,19-23/. O tej naszej przynależności do Domu Ojca tak napisał nam apostoł Paweł: „Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga” /Ef 2,19/. I wszystko to jest nasze przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa!

Te święta Wielkanocne będą inne, prawdopodobnie będziemy o nich długo pamiętać. Spędzimy je w naszych małych rodzinach, tak jak na co dzień żyjemy. Myślę, że zgodnie z zaleceniem władz większość z nas pozostanie w domach. Jeśli w naszych mieszkaniach są małe dzieci, które muszą pozostawać w domach, wykorzystajmy czas wspólnego przebywania, aby budować dobre więzi. To będzie procentować przez dziesięciolecia. Pomimo ograniczenia, które nas dotknęło, możemy te święta uczynić pięknymi, doświadczając obfitości Bożego błogosławieństwa!

Będziemy mogli też wziąć udział w internetowym nabożeństwie transmitowanym z Palowic, a dostępnym w niedzielę 12 IV 2020 na stronie naszego Kościoła pod adresem: www.kwch.org o godz. 10:00. Zachęcajcie proszę do udziału w tym nabożeństwie tak szeroko, jak to jest możliwe. Pan Bóg otworzył nam drzwi, o których wcześniej nie myśleliśmy. W ubiegłą niedzielę nabożeństwo odbierane było na ponad 500 komputerach i innych urządzeniach mobilnych. Chciejmy też się modlić o wszystkich uczestników tego nabożeństwa! Będzie ono z łamaniem chleba, chciejmy się do tego przygotować.

Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. /Mt 28,5-6 PE/.

Życzę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli wielkanocnej!
Wasz brat w Panu Jezusie
Jerzy Karzełek