„List na niedzielę” brata Karzełka

Pozdrawiam Was też serdecznie słowami: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi”. /II Kor 13,13/

W trakcie swej wizyty w Jerozolimie apostoł Paweł został uwięziony i z więzienia napisał z pewnością wiele listów. Cztery z nich mamy w Nowym Testamencie, jednym z nich jest List do Filipian. W tym Liście ap. Paweł pozwala nam wejrzeć, jak przeżywał swoje odosobnienie i jak znajdował możliwość zwiastowania Ewangelii, pomimo swego uwięzienia. Apostoł tak opisał swoją sytuację: „Chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, przysłużyło się do rozpowszechniania Ewangelii. Moje więzy stały się bowiem znane z powodu Chrystusa w całym pretorium, jak i we wszystkich innych miejscach. Dlatego większość braci w Panu, przekonani moimi więzami, ma odwagę jeszcze  gorliwiej i bez lęku głosić Słowo” /Flp 1,12-14 PE/. Pomimo swego uwięzienia apostoł zwiastował „Królestwo Boga i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie jawnie i bez przeszkód” /Dz 28,30-31/, a to sprawiło, że „we wszystkich innych miejscach” usłyszano, że apostoł był uwięziony „z powodu Chrystusa”. Przypuszczalnie działo się to poprzez żołnierzy, którzy go pilnowali i tych, którzy go odwiedzali.

W jakimś wymiarze nasza sytuacja obecnie jest trochę podobna do sytuacji, w jakiej znalazł się apostoł. Wielu z nas, szczególnie starszych jest „zamkniętych w swoich domach”. A to uniemożliwia udział w społecznościach Kościoła. Nie można pojechać na nabożeństwa i wiele innych aktywności zostało uniemożliwione. Niemniej otwierają się przed nami inne możliwości. Niektóre Zbory umożliwiają uczestniczenie w ich nabożeństwach on-line, oczywiście przy ograniczonej liczbie uczestników, inne korzystają z nabożeństwa transmitowanego przez stronę naszego Kościoła. Jest to oczywiście ograniczenie, ale tylko ograniczenie, możemy korzystać z naszych telefonów i mediów społecznościowych, aby dzielić się Ewangelią. Można też modlić się o przygotowywaną w Palowicach transmisję nabożeństwa, które emitowane będzie w niedzielę 5 IV br. Módlmy się, aby coraz więcej osób mogło się o tej niedzielnej transmisji dowiedzieć i spróbujmy dotrzeć z tą informacją do tych, których znamy. Wystarczy posłać SMS o treści: transmisja nabożeństwa dostępna na stronie www.kwch.org, niedziela godzina 10:00 – polecam. Nabożeństwo z ubiegłej niedzieli miało ponad 3000 wejść z komputerów i innych urządzeń mobilnych. To wielka sprawa! Chciejmy się modlić o nabożeństwo przygotowywane na niedzielę 5 IV 2020.

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy nakłada na nas wszystkich szczególną odpowiedzialność za naszych bliźnich. Szczególną troską chciejmy otoczyć seniorów. To oni muszą pozostać w swoich domach i ograniczyć kontakty, nawet z rodziną, ponieważ to oni najciężej przechodzą chorobę wywoływaną przez koronawirusa. Chrońmy naszych seniorów! Pamiętajmy również, którzy są bardzo obciążeni, przez tą niezwykłą sytuację. Myślę tu o dzieciach, które pozostają w domu i uczą się poza szkołą, rodzicach, nauczycielach, którzy są ponad miarę obciążeni, o służbie zdrowia i innych służbach. Niech towarzyszy im nasza wytrwała modlitwa!

Przed nami święta Wielkanocne. Dla wielu będą bardzo samotne! Możemy je uczynić dla wielu piękniejszymi i długo będą je wspominać. Jeden krótki telefon może sprawić wiele radości i wnieść Boże błogosławieństwo! Ze swej strony życzę Wam nowego odkrywania tej prawdy, że nasz Pan Jezus zmartwychwstał, został wzięty do Chwały Ojca i u tronu Wszechmogącego wstawia się za nas, jako nasz Arcykapłan. „A gdy nastał wieczór tego pierwszego dnia tygodnia… Jezus stanął pośrodku [nich]i powiedział: Pokój wam” /J 20,19/.

Życzę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!
Jerzy Karzełek