O sytuacji w zborach KWCh – list brata Karzełka

Witam Was kochani Siostry i Bracia!

Pozdrawiam Was słowami apostoła Pawła: „Bóg nadziei nich was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście dzięki mocy Ducha Świętego obfitowali w nadzieję”. W świecie pełnym obaw i niepokoju chrześcijanie mogą „obfitować w nadzieję”! Więcej, wiemy, że to Bóg napełnia nas nadzieją, która nie zawodzi, „bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych” /Rz 5,5/. Możemy nie tylko żyć nadzieją, że Pan Bóg włada i wszystko jest w Jego mocy, ale możemy mieć prawdziwą radość , bo imiona nasze są zapisane w księdze życia. Wszystkie okoliczności życia pomagają i służą ku dobremu tym, którzy Boga miłują!

Do ubiegłej niedzieli w mniejszych Zborach, lub przy mniejszej liczbie zborowników odbywały się w Zborach KWCh nabożeństwa. Teraz sytuacja się zmieniła. Możemy zgromadzać się jedynie w rodzinach, ze względu na przepisy, które mają służyć nierozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. W niedzielę 22 III 2020 można było obejrzeć na stronie internetowej Kościoła transmisję nabożeństwa nagranego w Zborze w Palowicach. Taką możliwość chcemy zapewnić Zborom tak długo, jak długo to będzie potrzebne. Nasz adres internetowy: www.kwch.org jest podany w każdym wydaniu „Łaska i Pokój”. Chciejmy tę sytuację wykorzystać , aby wzmocnić nasze rodziny. W czasie trwania transmisji przyłączajmy się do modlitw i śpiewu. Poinformujmy proszę o nadawanym nabożeństwie tak szeroko, jak to jest możliwe naszych wierzących, ale i swoich przyjaciół i znajomych. Módlmy się proszę o kaznodzieję Aleksandra Marekwię i prowadzących nabożeństwo.

Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy nakłada na nas wszystkich szczególną odpowiedzialność za naszych bliźnich w Zborze i poza Zborem. Pamiętajmy o samotnych, niekiedy wystarczy zadzwonić , zapewnić o swojej pamięci i modlitwie. Niekiedy trzeba zorganizować pomoc, na przykład przy zrobieniu zakupów. Szczególną troską trzeba otoczyć seniorów. To oni najbardziej muszą pozostać w swoich domach i ograniczyć do maksimum kontakty, nawet z rodziną, ponieważ oni najciężej przechodzą chorobę wywoływaną przez koronawirusa i to oni najczęściej w wyniku powikłań umierają. Chrońmy naszych seniorów!

W niedzielę, gdy o godzinie 10:00 zasiądziemy przed monitorem komputera do rozpoczęcia transmisji będziemy mieć jeszcze dodatkowe pięć minut. Te pięć minut jest przewidziane na wspólną modlitwę w gronie rodziny, także na modlitwę o wszystkich którzy będą słuchać przesłania Ewangelii. Zróbmy sobie zdjęcia i prześlijmy na adres: admin@poczta.kwch.org. Jeśli je poślecie, to na stronie naszego Kościoła będzie można zobaczyć w ilu miejscach naszego kraju, ale i zagranicą spotkali się wierzący, aby wspólnie słuchać Słowa Bożego i oddawać chwałę Najwyższemu!

„A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” /Flp 4,7/.

Życzę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!
Jerzy Karzełek